Start

Debutant.nu > Intervju


Hallå där?

Pia Jarskär (53) från Hindås, har gått skrivkurser på Nordiska folkhögskolan och Poppius journalistskola. Hon har också gått kortare sommarkurser, bland annat på Göteborgs folkhögskola. Just nu jobbar hon som specialpedagog i ett resursteam för unga flyktingar.

Varför valde du att gå dessa utbildningar?

– Jag har alltid skrivit mycket. Långt tillbaka på gymnasiet drömde jag om att bli journalist. Som vuxen ville jag utveckla skrivandet. Först gick jag en sommarkurs och de texterna jag skrev där använde jag som textprover till Nordiska. Jag har senare skrivit dikt och reportagetexter. Jag har skrivit i GP och i en facktidskrift.

Vad var bra med utbildningarna?

– Tiden på Nordiska betydde mycket för mig. Jag blev bra på att läsa texter. Jag lärde mig att ge och ta kritik. I början var det skrämmande, men också utvecklande när jag klarade av att se kritiken som något konstruktivt.

Vad saknade du?

– Att då och då se mer på själva skrivandet. Vi hade bland annat Gro Dahle och hon var väldigt duktig på att hjälpa oss vidare med skrivtips och olika övningar. Jag hade nog också gärna haft fler gästlärare. De flesta lärare vi hade var duktiga, men någon hade väl inte rätt fingerkänsla i mötet med elevernas texter.

Vad har du haft för nytta av utbildningarna?

– Jag har fått självförtroende och skrivglädje. Det smittar också av sig på jobbet. Jag tycker att jag fått ett bättre språk. Även om det inte blivit en bok så har det inte varit bortkastad tid. Men vem vet, jag har en dröm att en gång kunna ge ut något.

Publicerat den 2012-01-22 22:40:00